kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com
 

text

Календар

21 май 2019, вторник

* Св. велики царе равноапостоли Константин и Елена

(Отдание на Неделя на Разслабления)

(Тип. с. 313, буква Б)

Мисъл на деня

"Господи, дай ми с душевно спокойствие да посрещна всичко, което ще ми донесе настъпващият ден. Дай ми всецяло да се предам на Твоята свята воля. През всеки час на тоя ден ме наставлявай и подкрепяй..."