kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Храм "Св. пр. Илия" с. Ляхово

Posted in Църкви.

Храм „Св. пр. Илия“ с Ляхово е построен през 1933-1934 година. Осветен е през следващата, 1935 година от епископ Харитон. Запазени са тетрадка и разписки за набиране на средства за построяването му от цяла България.

Храмът представлява еднокорабна базилика с дължина 26 метра, ширина и височина от по 10 метра. Има много добра акустика.

Стенописи няма. Иконостасът е с дърворезба.

Понастоящем председател на храма е свещ. Димитър Пеев, телефон 0898427508.

sv.Ilia Ljahovo 1

sv.Ilia Ljahovo 2

sv.Ilia Ljahovo 3