kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

20.12.2016 г. - СЛОВО НА ПЛОВДИВСКИЯ МИТРОПОЛИТ НИКОЛАЙ КЪМ КОНСТАНТИЙСКИЯ ЕПИСКОП ЯКОВ

Posted in Митрополитско слово.

Преосвещени Владико Яков,

      Днес е твоята огнена Петдесятница. Чрез възлагане върху тебе ръце на Освещения събор ти прие сугубата благодат на Светия Дух и бе посветен за епископско служение в светата Църква. Възлезе на най-високата степен на църковната иерархия, съдържаща пълнотата на епископската власт. Радвай се на честта, която ти се оказва, но мисли и за задълженията, които ти се възлагат, защото колкото по-високо си изкачен, толкова по-строг отчет трябва да даваш в слово, в дело, пред Бога и светата Църква.

      Епископът е апостолски приемник по благодат. Затова си длъжен на всяко време и на всеки час с апостолска ревност да служиш на Църквата, като помниш апостолската повеля: „Внимавайте прочее върху себе си и върху цялото стадо, сред което Дух Светий ви е поставил епископи, да пасете църквата на Господа и Бога, която Той си придоби със Своята кръв” (Деян. 20:28). Ако, по думите на св. ап. Павел, със страх и трепет всеки трябва да върши своето спасение, то колко повече се изисква от епископа, който трябва да се грижи за спасението на мнозина. Епископът е оръдието на Светия Дух. Помисли какви велики задължения ти налага това достояние, за да не пападнеш под осъждане поради небрежност или недостойнство. Епископът е ангел, свещено звание, което го задължава с телесна чистота и душевна безпорочност, със свят живот и ревностно изпълнение на небесното посланичество за служба на онези, които искат да наследят спасение. Затова, Преосвещени епископе Якове, по съвета на апостола, не занемарявай дарбата, която е в теб и ти бе дадена днес с възлагане върху ти ръце. Затова се грижи, в това пребъдвай, та успехът ти да бъде явен във всичко. И както ни насърчава апостол Павел: „Подвизавай се с добрия подвиг на вярата; дръж се о вечния живот, за който ти бе и повикан и изповяда доброто изповедание пред много свидетели” (1Тим.4:14-15). Бъди „образец на верните в слово, поведение, любов, дух, вяра и чистота”(1 Тим.4:12). Но тъй като „вярата иде от слушане, а слушането- от Словото Божие” (Рим.10:17), то проповядвай неуморно словото Божие, помнейки думите на апостола: „Горко ми, ако не благовествувам” (1Кор.9:16) Извършвай със строго благоговение, страх Божий, душевен трепет и надлежна подготовка църковните тойнодействия за освещаването на верните. Упражнявай се в духовните занимания, „като във всичко представяш себе си за образец на добри дела, показвайки чистота в учението, почтеност, непоквареност, слово здраво, безукорно” (Тит. 2:7-8). Тежък кръст ти се възложи днес, затова не унивай, а помни Господните слова: „Игото ми е благо, и бремето леко” (Мат. 11:30). Та с благодатната Си помощ сърцеведеца Христа ще те укрепя да носиш това служение, както и казал първовърховният апостол: „Стига ти Моята благодат; защото силата Ми се в немощ напълно проявява” (2Кор. 12:9).

      И тъй, с благодарност в душата, с упование в Бога, с послушание към върховната църковна власт, с ревностно служение, с любов в сърцето си тръгни по благословения път на архипастирското служение с твърдо упование в Божията благодатна помощ, достоен, безукорен съработник, който вярно преподава словото на истината (2Тим.2:15), какъвто е бил и днес чествания свети Игнатий Богоносец, от светлия живот и пленителна пастирска дейност на когото трябва да се назидаваш.

      Приеми този жезъл като символ на духовна власт и опора от Пастиреначалника Христа в предстоящето ти високо архипастирско служение. Амин!

20.12.2016 г. - СЛОВО на Българския патриарх Неофит към Константийския епископ Яков

Posted in Митрополитско слово.

Patr.NeofitН Е О Ф И Т

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

ВАШЕ ПРЕОСВЕЩЕНСТВО,

ПРЕОСВЕЩЕНИ ВЛАДИКО ЯКОВ,

В деня на твоята огнена Петдесетница, когато по Божия воля и със съизволението на свещеноначалието на светата ни Църква беше удостоен с пълнотата на архиерейската благодат, приеми моите най-искрени и всесърдечни благопожелания за крепко здраве и сили, бодрост на духа, апостолско дръзновение и пастирска мъдрост по предстоящия ти високоотговорен, спасителен и благодатен път на епископ в Църквата Христова.

Епископството, с което се удостои днес, е естествен плод от дългогодишното ти предано служение на светата ни Църква – служение и подвиг, в които показа истинска божествена ревност и усърдно се обогатяваше в безценните за всеки истински монах добродетели на смирението и търпението, на любовта и послушанието към Бога и свещеноначалието. Защото стъпките ти към това служение и този подвиг бе насочил Сам Сърцеведецът Бог и отново Той, в днешния празничен ден, чрез ръковъзложението на освещения архиерейски сонм, те поставя и утвърждава като архипастир в Своята Църква – Църквата, която „Той си придоби със Своята кръв (Деян. 20:28).

Вярвам, че като епископ в тази Църква, която и днес остава единствената истинска „Църква на живия Бог, стълб и крепило на истината (1 Тим. 3:15), в лоното на която е и даруваното ни свише спасение и която единствена преподава сигурния път към вечния живот, ти ще бъдеш още по-ревностен в служението и в изпълнението на нейната вечна мисия – винаги и навсякъде да проповядва благоприятната Господня година и спасителното Христово Благовестие. Защото такава е Божията воля: „Да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината(1 Тим. 2:4).

Вярвам още, че в това най-високо и отговорно църковно служение ти всякога ще се радваш, както си се радвал и досега, на отеческата подкрепа, мъдростта и любовта на Високопреосвещения Пловдивски митрополит Николай, под духовното ръководство и с топлите архипастирски грижи на когото ти израсна като монах и клирик, както и на любовта и молитвите на цялото църковно паство, сред което днес Божията благодат те въздига като епископ.

Нека дните и годините на епископското ти служение бъдат мирни и благодатни, изпълнени с Божията благост и всеки повей на Духа на Истината, в прослава на Божието име и в полза на светата ни Църква и на свидното ни Отечество, което винаги е възлагало своите най-съкровени надежди и упования в Бога и в Православната си Църква. Нека Божията десница неизменно те укрепва и Божието всевиждащо око всякога бди над твоя път, защото от днес Църквата ще вижда в теб Самия Христос и ще ти се покорява във вяра и любов, с доверие и надежда – така, както се покорява на Самия Христа Иисуса.

Води уверено Христовото словесно стадо по пътя на спасението, към Царството Божие и вечния живот. Води го мъдро и с истинска пастирска грижа и любов по тесния и трънлив, но благословен, и единствено спасителен път, който ни бе завещан от Христа и в който се утвърдиха всички наши свети и богоносни Отци, и всички праведници от века! Всеблагият Бог, като вижда ревността ти и усърдието ти, ще бъде винаги с теб, за да утвърди и преумножи делата ти и плодовете от твоите трудове.

Божията благодат, мирът и любовта на нашия Господ Иисус Христос и общението в Светия Дух да бъдат с всички нас!

На многая и благая лета, Преосвещени владико!

На добър час в архипастирското служение!

20.12.2016 г.

     София

25.06.2016 г. - Интервю с Пловдивския митрополит Николай

Posted in Митрополитско слово.

mitropolit Nikolai-potret

1. Ваше Високопреосвещенство, преди време обявихте, че срещу Църквата се води война. Обвиненията, които наскоро Ви бяха отправени, част ли са от тази битка?

Митр. Николай: Борбата срещу Църквата се води от първия ден на нейното създаване, от този, който мрази Иисус Христос. Понеже Църквата е създадена, за да послужи за спасението на човеците, войната я води този, който не иска човеците да се спасят. Това е злото, в общия смисъл.

Кажете ми Вие, като хора от медиите, води ли се срещу Българската православна църква война? Стандартното обвинение срещу нас е за бездействие. Кажете ми, има ли едно действие на БПЦ, което да не е било разкритикувано? Има ли едно наше становище, по който и да е въпрос, което да не е било подложено на унищожителна критика? Има ли, в официозните медии, едно положително мнение за Църквата като институция? Да, понякога се появяват положителни репортажи, обикновено за някой отделно взет свещеник, за конкретни негови служения. Но Църквата като институция – не. Сякаш Църквата като институция трябва да бъде унищожена. Да съществува някаква абстрактна вяра, в някакъв абстрактен бог – това може. Но да има институция Православна църква – това не може.

На този фон, моят случай е по-скоро синтез на общата тенденция. Аз нито съм първият, нито ще съм последният митрополит, и в никакъв случай не мога да идентифицирам себе си с Църквата. Църквата може и без Николай. Но ми се струва, че тенденциозните удари срещу мен са опит да бъде сплашен клирът.

2. Кой Ви атакува и какво стои зад това?

Митр. Николай: Сега ще кажа нещо, което никога не съм искал да казвам, но щом ме предизвикват – така да бъде! Всички атаки срещу мен бяха, и са инспирирани от бивши агенти на бившата Държавна сигурност. До 10-ти ноември те буквално са тероризирали БПЦ, и в частност висшия клир. Контролирали са пощата на патриарха, контролирали са дневния ред и решенията на Светия Синод, кадрували са, разбивали са съдби на свещеници. След 10-ти, се опитаха да разбият цялата Църква с разкола ...

С течение на времето, опиянени от властта си, тези хора буквално са започнали да идентифицират себе си с Църквата и да смятат, че едва ли не са призвани еднолично да определят нейното развитие. Най-страшното за тази бивша агентура е да установи, че Църквата се е изплъзнала от контрола й. Това ги подлудява. Е, аз бях изтърван от агентите на бившата ДС и те няма да ми простят това никога. Опитаха се да спрат избора ми за митрополит, но слава на Бога и благодарение на твърдостта на блаженопочившия наш Патриарх Максим, козните им не успяха. А се опитаха, защото знаеха, че не могат да ме контролират. Аз не съм зависим от тях, а те не понасят независими хора. Съществуването на независими хора е отрицание на смисъла на тяхното съществуване. За тях тази битка е битка за спасението на смисъла на провалените им животи.

25.05.2016 г. - Слово на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай на празника Преполовение в храм „Св. Благовещение”- гр. Асеновград

Posted in Митрополитско слово.

25.05.2016-Asenovgrad       С благодарни към Бога сърца духовно тържествуваме в днешния празничен ден в средоточието на цветословния период, т.е. на ония светли дни на Пасхална радост, на радост от най-великия празник на празниците – славното и спасително Възкресение Христово. Дни, в които се поздравяваваме със спасителния за всички нас поздрав: „Христос Воскресе!” Духовно умиление изживяваме в този свещен миг, в който отново Бог благоволи да застанем пред благодатния чудотворен образ на Божията Майка Пресвета Богородица, да се съберем под подкрова на Небесната Царица и отправим горещи молитви да бъде всегдашна наша закрилница и застъпница пред Бога. Благословен е българският православен народ, благословен от Бога затова, че Бог го е избрал и го е дарил със светлината на чистата православна вяра, затова, че Бог не е изоставил своя народ да живее в мрака на невежеството, а го е дарил със светлината на вечния живот. Ето, вчера празнувахме Деня на светите равноапостолни братя Кирил и Методий. Ден, в който се гордеем пред целия славянски свят, но преди всичко ден, в който благодарим на Бога. Виждате ли към нашия изстрадал народ каква Божия милост е излял Господ, за да ни спаси - да имаме светлината на знанието. Защото, казва Господ Иисус Христос : „ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни” (Йн.8:32). Нямаше да познае съвършената истина, единствената истина, Истината с главна буква нашият народ, ако Бог не бе запалил две ярки звезди на небосвода на българската християнска святост – светите равноапостолни братя Кирил и Методий. Благодарение на тях нашият народ позна истината и истината го направи свободен даже в тежките векове на робството, във всички дни и години на изпитания. Нашият народ има свободата на чистата вяра. Какво е вярата, какво е знанието, какво е науката, какво е духовната култура за нашия народ? По аналогия можем да кажем, че това е слънцето. Слънцето не просто разпръсква мрака. Слънцето ожитворява, без светлината и топлината на слънцето няма живот, всичко умира. Велики Божии благодеяния, проявени към нас. И нашият малък народ да бъде част от онова християнско общество, за което самата Тя, Владичицата на света, каза: „Ето, отсега ще ме облажават всички родове”(Лк.1:48), в това число и българския род.

21 април 2016 г. - Писмо в подкрепа на становище на Ловчанския митрополит Гавриил

Posted in Митрополитско слово.

ДО
НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО
НЕОФИТ ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ Иmitropolit Nikolai-potret
МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ
ДО
СВЕТИЯ СИНОД
НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

Относно: подкрепа от страна на Пловдивска епархия на Становище на Ловчанска епархия във връзка с документи, включени в дневния ред на Светия и Велик Събор на Православната църква

ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО, ВАШИ ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВА,

С настоящото искаме да заявим пълната подкрепа – нашата, като Митрополит на Пловдивска епархия и на Освещения клир на същата по отношение на Становището на Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил от 11.03.2016 г., в което той посочва редица некоректни текстове в документа, включен в дневния ред на Светия и Велик Събор на Православната църква: „Отношенията на Православната църква с останалия християнски свят“.

Позицията на Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил е в най-висока степен канонично издържана и защитава духа, принципите и неизменните ценности на Едната, Света, Вселенска и Апостолска Църква.

Подобни на изразените от Негово Високопреосвещенство Гавриил, разбирания, са застъпени и в известното на църковната ни общественост Обръщение, подписано от стотици клирици и миряни, по същата тема. Очевидно е, че в своето огромно мнозинство нашият- клир и будни православни миряни имат сериозни възражения против определени моменти в документа „Отношенията на Православната църква с останалия християнски свят“. Възражения в същия смисъл се очакват и от редица други митрополити, а вероятно и от цели Поместни православни църкви.

Пловдивска епархия смята, че Становището на Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил от 11.03.2016 г. прави чест на Българската Православна Църква – Българска Патриаршия. Настояваме това Становище да бъде възприето като официална позиция на Светия Синод, а същата да бъде разпратена до предстоятелите на другите Поместни православни църкви.

+ Пловдивски митрополит Н И К О Л А Й

Следват 240 подписа