kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

2 февруари - Сретение Господне

Posted in Жития.

02.02-Sretenie-GospodneПразникът се нарича така и означава среща с Господа. Как и с кого е станало това?

Самият Бог Иисус Христос като Богомладенец се родил във Витлеемската пещера. Бог приел човешки образ. Когато станал на 40 дни, света Богородица и Нейният покровител старецът Иосиф Го донесли от Витлеем в храма в Иерусалим. Така било прието. Този обичай се спазва и досега от вярващите майки. Свещеникът прочита специална молитва за майката.

Тя поднасяла в храма подарък, обикновено агне. Ако била бедна, дарявала гургулица или две гълъбчета. Светата Дева принесла две гълъбчета.

Тя наистина не била богата, въпреки че мъдреците поднесли на Богомладенеца злато. Милостива, тя го раздала на бедните. Задържала малко за пътуването в Египет и да купи две гълъбчета. Това сторила и от смирение.

Когато влязла в храма, след нея дошъл един праведен старец - Симеон. На него било възвестено, че няма да умре, докато не види очаквания Спасител на човечеството, а той бил вече престарял.

Като видял Богомладенеца, той се изпълнил с неизказана радост, взел Го на ръце и казал, че Бог вече ще го отпусне да завърши земния си живот, защото с очите си видял Господа.

Той говорел на Богомладенеца не като на обикновено дете, а като на Бог, Който имал власт да отпусне стареца да се пресели вече във вечния живот.

Девството тогава много се почитало. В храма на едно място заставали омъжените жени, а имало специално място за девиците. Когато света Богородица дошла в храма, свещеникът я поставил на мястото, определено за девиците. Тя била пречиста и носела самия Бог.

Света Богородица се нарича Божия Майка, но тя е най-чистата Девица. Тя заченала от Дух Свети и Нейното девство не се нарушило. То не се нарушило и при раждането.

Христос се родил от Нея, както се ражда плодът от дървото. Както дървото не се поврежда, когато роди плод, така и девството на света Богородица не се повредило при раждането на Богомладенеца.

Той се родил, както слънчевият лъч преминава през стъклото. Лъчът не поврежда стъклото, а го осветлява. Така и Христос се родил, без да повреди девството на света Богородица.

След Рождеството Тя прекарала 40 дни във Витлеемската пещера. След представянето в храма била отведена от стареца Иосиф в Назарет. Там останали закратко, защото Ирод готвел убиването на Младенеца.

Той убил 14 000 младенци от две години надолу, с цел да убие и Богомладенеца. Но преди това нечувано злодеяние Ангел Господен се явил на сън на свети Иосиф и му казал да бягат от гнева на Ирод. И те тръгнали през суровата пустиня за Египет.

Свети Симеон срещнал Господа. В чест на това събитие се празнува празникът Сретение Господне - среща с Господа.

На този ден молитвено, а и всякога с мислите, е добре да срещаме Господа. Той ще ни изпълни със светлина и ние ще станем по-добри.

Игумения Валентина Друмева