kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

18 август - Успението на свети Йоан Рилски

Posted in Жития.

08.18-Sv.Ivan Rilski

Свети Йоан Рилски е най-големият български чудотворец и закрилник на нашия народ. Животът му е чуден. Родил се в село Скрино, до София по времето на българския цар Петър. Още от млада възраст приел монашество. После се уединил в дебрите на Рила планина. Ден и нощ се молел за новопокръстения български народ да укрепне във вярата. Живял в хралупата на вековен дъб, а после се поселил в една пещера.
Открили го овчари. Народът се стичал да чуе поученията му и да се излекува от болестите. Дори цар Петър искал да се срещне с него, но не успял поради непристъпността на мястото.
Събрали се и други, които искали да водят монашески живот. Устроил манастир, ръководел братята. В края на живота си пак се уединил в любимата пещера. Там починал на седемдесет години през 946 г. Тялото му останало нетленно. През 980 г. мощите му били открити. После били пренесени в София и в столицата Търновград. Но пак ги върнали в Рилската пустиня.
Сега те са в светия храм. Няма българин, който да не е посетил Рилския манастир. В храма и в пещерата, където се е подвизавал, потокът от поклонници е постоянен.
А той от небесата се моли за българския народ. На неговите молитви се дължи оцеляването на поробения ни народ през вековното робство. И сега той прави много чудеса, най-вече в душите на хората. Възпламенява вярата им и ги укрепява в добро.

Игумения Валентина Друмева