kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

12 декември - Свети Спиридон Тримитунтски

Posted in Жития.

12-dec-sv.SpyridonСвети Спиридон се родил на остров Кипър. Родителите му били простодушни хора. И той бил смирен и добродетелен. От дете бил овчарче. Като пораснал, се задомил, но съпругата му скоро след това починала. Тогава започнал да служи само на бедните и страдащите.

Избрали го за епископ на град Тримитунт. Живял през IV век, когато християнската вяра била утвърдена, но Църквата смущавали различни лъжеучения. Забележителна е неговата защита на светото Православие. Присъствал на Първия вселенски събор в град Никея през 325 г.

Сред великите отци, защитници на светата вяра и изобличители на арианското лъжеучение, бил и свети Спиридон. Той молел да му разрешат да спори с Арий. Отците го отклонявали, понеже не бил образован и не познавал гръцката философия.

Гръцките философи, които съчинявали различни лъжеучения, разчитали на човешкия ум. Той обаче е повреден от греха и лесно се заблуждава. А свети Спиридон имал това, което не дава земната мъдрост. Той имал твърда жива вяра. В него действал Дух Свети. Затова неговите прости думи силно въздействали на Ариевите привърженици.

Те разбрали истината и се отрекли от заблужденията си. В думите на светия епископ почувствали непреодолима сила, с която не могли да се борят. Той имал премъдрост свише. Знаменитият философ, с когото спорел свети Спиридон, мълчал победен. Арий бил отлъчен и посрамен.

Бог удостоил светия епископ с дара на чудотворство. Настъпила голяма суша на острова. Като се помолил, завалял изобилен дъжд.

След няколко години пак настъпила суша. Един търговец закупил много жито, за да го продава скъпо на гладуващите. При него веднъж дошъл беден човек и го молел да му даде малко хляб, за да не умре заедно със семейството си.

Той не му дал. Беднякът разказал за безсърдечието на богаташа. Свети Спиридон му казал, че на другия ден къщата му ще се напълни с хляб, а богаташът ще раздава жито даром.

Така станало. През нощта завалял пороен дъжд и разрушил житниците. Водата разнесла житото му из целия град. Бедните събирали колкото могат. Много чудеса извършил. Излекувал царя от тежка болест и го привел в смирение. Посъватвал го да бъде милостив към нуждаещите се. Възкресил сина на една жена езичница.

Веднъж крадци взели няколко овце от кошарата му. Когато се готвели да тръгнат, краката им се вцепенили и не можели да помръднат. Така останали до сутринта. Свети Спиридон ги излекувал с молитва. Поучил ги да не крадат. Дал им един овен даром.

Милостив и състрадателен, той бил строг към гордите. Веднъж отишъл по работа в едно село на острова. Влязъл в църквата и казал на дякона да произнесе кратка молитва. Самият той бил уморен от дългия път. Било по жътва и времето било много горещо.

Дяконът започнал бавно да изпълнява нареденото му. Проточил нарочно молитвата, пеел с гордост, като се превъзнасял с гласа си. Светецът го погледнал гневно и макар да бил добър по природа, му казал: “Замълчи!”.

Дяконът не само млъкнал, но и онемял. Той се лишил не само от глас, но и от дар слово. Всички присъстващи се изплашили. Дяконът помолил светеца да му развърже езика. Той не изпълнил веднага молитвата му, защото бил строг към горделивите и тщеславните. Накрая развързал езика му, но оставил следа. Дяконът започнал да заеква, за да му се напомня да не се превъзнася с Божия дар.

Веднъж свети Спиридон влязъл в църквата на вечерня. Нямало никой освен свещенослужителите. Въпреки това той наредил да се запалят всички светилници, да горят много свещи и сам застанал в умиление пред олтара.

Като произвесъл: “Мир на всички”, нямало хора да отвърнат. Изведнъж отгоре се чули много гласове, които изпели: “И на твоя дух”. Този хор бил много сладкогласен. Дяконът чул как след ектениите дивно небесно пеене отговаряло: “Господи помилуй”.

Чудесата, които правел свети Спиридон Тримитунтски, са неизброимо много, защото бил много смирен. Работел на полето, без да се гордее със своя епископски сан. Починал по време на молитва през 348 г.

Целият живот на свети Спиридон е урок за християните. Той не владеел светските науки, но знаел най-важната духовна наука за Бога, която със смирение оделотворявал. В защита на истината победил многознаещите гръцки философи.

Дух Свети дава мъдрост на хората. Той се вселява в този, който има твърда вяра, добро сърце и смирен дух. Всички деца са добри. Но скромните и добри християнчета се отличават от другите. На тях Светият Дух дава ум и разум.

Игумения Валентина Друмева