kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

8 ноември - Свети Архангел Михаил

Posted in Жития.

sv.arh.MihailАрхангеловден е много светъл и почитан празник в светата ни православна Църква. Този ден всъщност е празник на всички ангели. Но празникът се нарича така, защото свети архангел Михаил е първенствуващ в ангелското небесно войнство.

Бог създал ангелите още преди да сътвори видимия свят. Те са Негови служебни духове. Те всички били прекрасни. Бог не е сътворил нищо лошо. Но един ангел, Деница, което значи утринна зора, много красив като изгряващата зора, се възгордял. Искал да стане равен на Бога. Гордостта замъглила ума му. Не е възможно той, който е творение, да бъде равен на своя Творец - Бога!

Грехът на гордостта повредил неговата красота. Той станал мрачен. Превърнал се в демон и паднал в мрачната бездна. Увлякъл след себе си и други ангели. Те всички съставят мрачните зли сили, наричани дяволи. Тогава архангел Михаил събрал всички ангелски чинове и заявил: “Да внимаваме, добре да стоим пред нашия Творец!” Посочил им какво последвало след падението на Деница от небето, за да ги предпази да не последват примера му.

Ангелите са небесно войноство, което служи на Бога. То има различни чинове. Има седем първенствуващи ангели. Всеки от тях има свое служение.

Архангел Михаил е вожд на небесните сили. Той е борец против духовете на мрака - демоните. Изобразява се с копие в ръка, а с краката си тъпче дявола.

Архангел Гавраил е известител на Божиите тайни.

Архангел Рафаил е церител на болести.

Архангел Уриил е просветител на душите.

Архангел Салатиил е молитвен застъпник пред Бога.

Архангел Иехудиил е прославящ Бога.

Архангел Вархиил е подател на Божието благословение.

Всички архангели и ангели са пазители и покровители на човеците. Всеки човек има ангел пазител, който го пази и го учи да прави добро. Той скърби, когато човек греши.

Когато свети архангел Михаил обединил всички ангели, ги призовал да славят Бога с думите: “Свят, свят, свят...” в чест на Светата Троица - Отец, Син и Дух Свети.

Показателно е колко тежък е грехът на гордостта. Тя превърнала Деница от утринна зора в черен демон. От небесната висота той паднал в мрачна бездна. Така гордостта прави душата на човека мрачна. Отдалечава я от Божията светлина.

Много трябва да се пазят от гордост децата, защото от малки в душите им се изгражда основата на доброто или злото. И да помнят своя ангел пазител, който всичко вижда и на тъмно. Радва се, когато те вършат добро и скърби, когато грешат. Той е много светъл дух и не може да съжителства с мрачна душа. Затова, който греши, отстранява от себе си ангела пазител и остава без закрила. Колко е страшно това!

Монахиня Валентина Друмева