kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

1 февруари - Свети Трифон

Posted in Жития.

sv.TrifonСвети Трифон се родил в град Кампсада, който се намирал във фригийската страна. От малък бил възпитан от добрите си родители в християнската вяра. Той имал толкова чисто сърце, че за каквото се помолел, Бог изпълнявал просбата му. По неговите молитви дори се излекувала царската дъщеря от тежка болест.

Но дошло много тежко гонение на християните при римския император Деций. Този император царувал само две години - от 249 г. до 251 г., защото го убили неговите войници. Вярващите били измъчвани жестоко и убивани. Донесли на царя, че има един млад момък, Трифон, който лекува с молитви и привлича хората да вярват в Христос. Той наредил на управителя на града да го повика.

Дълго го разпитвал и уговарял да се откаже от Христос, но Трифон не се уплашил. Казал му, че не се страхува от наказания и е готов да умре за Христос. Даже смело заявил, че езическите богове са демони и той не може да им се покланя.

Подложили го на тежки изтезания. Той понасял всичко търпеливо. Само се молел Бог да му дава сили. Молел се и за мъчителите си, защото в заблудата си били нещастни. Те не знаели какво правят. Бил осъден на посичане с меч.

Свети Трифон бил много милостив. И след мъченическата си смърт, като се преселил на небесата, той пак помагал на тези, които му се молят. И сега стават чудеса.

Интересно е едно чудо, което станало с руския цар Иван Грозни. Той бил много строг и жестоко наказвал всеки, който се провини спрямо него. Веднъж излязъл на лов. Неговият любим сокол отлетял далече по вина на соколаря му. Царят много се ядосал и му казал да го намери. В противен случай щял да бъде наказан със смърт.

Три дни соколарят скитал по горите, но не намерил сокола. Той се казвал Трифон и решил да се помоли на свети Трифон да му помогне. На третия ден от преумора заспал под едно дърво. Като се събудил, соколът бил кацнал до него. Взел го и го отнесъл на царя.

Свети Трифон много обичал животните, особено птиците. Но има насекоми, които пакостят на посевите. Такива се появили и в околностите на Кампсада, когато той бил още жив. Те изяждали дори листата на дърветата и никое растание не можело да даде плод.

Трифон скърбял за това голямо бедствие. Решил от сърце да се помоли и да изпроси Божията милост. Вдигнал ръце и дълго се молил Бог да изпрати своя Ангел да прогони тези вредители.

Той бил много милостив и жалел дори тези насекоми. Не се молел Ангелът да ги убие, а да ги прогони да отидат в недостъпни места и там да си живеят, без да пакостят на полезните растения.

Бог чул молитвата му и прогонил вредните насекоми. Спасили се посевите по неговите молитви. Затова и досега в църковните книги има молитва, която се чете на празника на свети Трифон. Тя е за опазване на нивите, градините и лозята от зверове, червеи, гъсеници, бръмбари, скакалци, мишки, щурци, къртици, мухи и други.

Църквата препоръчва в този ден свещеникът да извърши света литургия и след това да поръси кръстообразно нивите и лозята със светена вода.

В днешно време този обичай е превърнат в традиция, която няма нищо общо с наредбите на светата Църква. На този ден мъжете, носейки вино, отиват на лозето да го "зарежат". Там се напиват и веселят. Няма молитва, няма кръстен знак, няма богослужение, няма присъствие на свещеник.

С това се оскърбява паметта на свети Трифон и не се измолва никаква небесна закрила за плодородие. Традицията се поддържа официално и празникът се нарича Трифон Зарезан, без думичката "свети", която е много важна. Цял ден се лее вино, а се забравя за Божия храм.

Това прилича много на празнуване на езическия бог на виното Бакхус. Паметта на свети Трифон е подменена от ново езическо поклонение на идола на греховното веселие.

Но Църквата изпълнява своето служение. В този ден свещениците извършват в храмовете водосвет, прочитат молитвите на свети Трифон и след това поръсват градините и лозята. Така измолват милостта на свети Трифон, който е правил и сега прави много чудеса.

Добрите християнчета са трудолюбиви. Те обичат да помагат в зеленчуковата градина, на лозето. Много е радостно да се наблюдава как растат и зреят плодовете.

Те работят, но се и молят на свети Трифон да им помага. Поръсват посятото със светена вода. Бягат от суеверни традиции. Труд и молитва се двете важни неща за успех в полската работа.

Монахиня Валентина Друмева