kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

29 юни - свети апостоли Петър и Павел

Posted in Жития.

june.29-sv.ap.Petur i PavelСвети апостол Петър, брат на апостол Андрей, бил от рибарското градче Витсаида в Галилея. Изкарвал прехраната на семейството си с риболов на Генисаретското езеро. Бил необразован, но строго спазвал всички Божии заповеди. Христос дошъл на брега на езерото. Двамата братя, възпламенени от любов към Бога, Го последвали.

Христос обикнал Петър заради неговото простодушие. Когато Спасителят попитал за какъв Го мислят човеците, апостол Петър отговорил: „Ти си Христос, Син на Живия Бог“.

Когато някои от придружващите Христос по време на проповедите Му се смутили и си тръгнали, Той попитал най-приближените си дванадесет ученици:

- Да не би и вие да искате да си отидете?

- Къде да отидем, Господи. Ти имаш думи за вечен живот – казал апостол Петър.

По нрав бил пламенен. С цяло сърце приел Христос за Бог и не се отделял от Него. Когато веднъж ловели риба в Генисаретското езеро, се разразила голяма буря. Имало опасност корабът им да потъне. Всички се изплашили, защото тогава Христос не бил с тях.

Като Бог Той знаел всичко. Явил се, укротил бурята и идвал по водата към тях. Апостол Петър също искал да ходи по водата, за да Го посрещне, но започнал да потъва. Извикал:

- Господи, спаси ме!

А Спасителя му казал:

- Маловерецо, защо се усъмни – и му подал ръка, за да го задържи.

След като Дух Свети слязъл над апостолите, той вече без срах изповядвал вярата си. Но преди това не бил укрепен свише. Когато Христос бил предаден от Иуда и поведен на съд, апостолът три пъти се отрекъл от Него поради срах от евреите, за което после горчиво плакал и се разкайвал.

1 юли - Свети безсребърници Козма и Дамян

Posted in Жития.

sv.Cosma i DamianСветите братя Козма и Дамян се родили в град Рим. Родителите им ги възпитали в християнската вяра. Като изучили лекарското изкуство, двамата братя помагали много на болните. Лекували ги безплатно, затова и се наричат безсребърници.

Когато лекували болните, призовавали Божието име. Бог им помагал да лекуват не само телата, но и душите на хората. Привеждали към християнската вяра много хора от Рим и околните села и градове, които посещавали.

Заселили се в едно село край Рим, където било имението на родителите им. Наследили голямо богатство, което употребявали за милосърдни дела. Хранели гладните, обличали голите, облекчавали страданията на бедните.

Но времето било езическо. Римският император Карин, който царувал през III век, ненавиждал и гонел християните. Когато му съобщили за двамата братя лекари, той веднага изпратил войници да ги доведат при него. Вярващите, като разбрали това, умолявали братята да се скрият за известно време. Те не се съгласявали, но понеже всички ги умолявали, решили да се укрият в една пещера.

1 юли - Връщане мощите на свети Йоан Рилски в Рилския манастир

Posted in Жития.

sv.Ioan RilskiМощите на свети Йоан Рилски били първо пренесени от Рилския манастир в София, тогава наричан град Средец. След това – в столицата Търновград през 1195 г., при първия търновски цар Асен. Когато България паднала под турско робство, те били старателно скрити, защото неверните поробители унищожавали църквите, убивали християните и погубвали светините.

И Рилският манастир бил разорен. Но трима братя от с. Граница, Кюстендилско го възстановили. Тогава научили, че мощите на свети Йоан са в Търново. Искали да ги пренесат в неговия дом – манастира, но това не било лесно. Трябвало турската власт да разреши.

Тогава монасите потърсили помощта на царица Мария от Сърбия, дъщеря на сръбския деспот Георги, която била жена на султан Мурад II. Тя се застъпила пред султана и той разрешил. Живеела в Цариград, но имала богато имение край град Серес.

Манастирските пратеници пристигнали в Търново. Но търновци не искали да се разделят със светите мощи. Стигнало се до съд. Разрешили им, защото волята на свети Йоан била той да се върне в своя манастир.

17 юли – Света Марина

Posted in Жития.

Света Марина се родила в град Антиохия в Мала Азия. Майка й починала скоро след раждането й. Баща й, Едесий, бил идолски жрец. Той я поверил на една кърмачка да я отгледа. Тя живеела в съседното село на 15 км от града.

Настъпило жестоко гонение на християните. Много от тях се криели в околностите на града, облечени като просяци. Марина, като станла на дванадесет години, чула от тези странстващи християни за Иисус Христос, Единия Бог. Като й разказали за Него, тя презряла мъртвите богове и с цяло сърце приела чистата вяра.

Искала да се кръсти, но нямало християнски свещеник. А баща й, като научил, че е християнка, престанал да я счита за своя дъщеря, дори я намразил. Когато Марина навършила петнадесет години, блестяла с удивителна красота.

Един ден излязла на полето да нагледа стадото на баща си. Случило се, че на пътя срещнала управителя на областта, който бил известен с жестокостите си спрямо християните. Той отивал в Антиохия да измъчва непокорните, които презирали идолите.

Като видял Марина, той се пленил от красотата й. Спрял се и започнал да я разпитва.

- От кой род си, девойко, и какво е името ти?

Тя се помолила Бог да я научи какво да му отговори, а той продължил:

- Пленен съм от красотата ти. Желая да ми станеш съпруга. Ако си робиня, ще те откупя.

- Аз съм Христова рабиня. Вярвам в Единия Бог, Създател на небето и земята – смело заявила тя.

Като чул, че е християнка, той наредил на войниците да я вземат и да я отведат в града, но да не се отнасят грубо с нея. Тя знаела какво я чака и по пътя се молела Бог да я укрепява.