kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

11 май - Свети свети Кирил и Методий

Posted in Жития.

11.25-sv.Kliment Oxridski

Свети свети Кирил и Методий били родни братя. Те живели около 800 години след Рождението на Господ Иисус Христос, когато много народи приели християнската вяра. Те се родили в град Солун, днес в Гърция, но тогава държавата се наричала Византия. Баща им Лъв бил от знатен род и заемал длъжност военачалник. В семейството имало седем деца. Най-малкият бил Константин, който в края на живота си приел монашество и ново име Кирил.

По-големият брат – свети Методий, първоначално бил управител на една област, но сърцето му жадувало за Бога. Той се отказал от богатство и почести и станал монах, а по-късно и игумен на манастир.

Когато бил на седем години свети Кирил сънувал необикновен сън и го разказал на родителите си –Управителят събрал всички девойки от града и му казал: „Избери си която искаш от тях за съпруга и помощница”. А той избрал най-прекрасната, чието име било Софǔя, което на гръцки език означава Премъдрост. И наистина – когато започнал да се учи, той преуспявал в науката повече от всички други ученици. Но заедно с това обърнал сърцето си към Бога и търсел не човешката мъдрост, а дълбочината на Божията премъдрост.

21 май - Свети цар Константин и Елена

Posted in Жития.

50050.jpgКонстантин бил син на император Констанций Хлор и милосърдната Елена. От родителите си наследил тих нрав и християнско възпитание. В тяхното семейство нямало идолослужение.

Като пораснал, бил взет за почетен заложник при император Диоклетиан. Тогава огромната Римска империя се управлявала от двама до четири императори. Диоклетиан бил жесток гонител на християните. В неговия дворец Константин видял диви езически нрави и се отвратил от тях.

След смъртта на баща си станал император. Тогава имал смелостта да узакони християнската религия с държавен акт от 313 година. Спряло тривековното проливане на мъченическа кръв.

Показателен е мирният начин, по който утвърждавал християнството. Той не го налагал със силата на държавната власт и оръжието, както ставало при езичеството. Помнел думите на Христос, Който никога не налагал, а само приканвал да Го последват.

Забранил извикването на демонските сили и гадаенето, но самите жреци не преследвал. Липсата на насилие паказала красотата на християнската вяра. Тя изгрявала в своя привлекателен блясък.

Но не било лесно да се спре стихията на езическото многобожие. То се оказало много по-лесно, защото разрешавало ниските нрави. Затова премахването на старите заблуди не минало без съпротива.

Възнесение Господне - Спасовден

Posted in Жития.

 

Vuznesenie Gospodne

Четиридесет дни след Великото си възкресение Господ Иисус се явявал многократно на учениците Си. Разяснявал им царството Божие, отварял ума им за да разбират Светото писание (Лук. 24:45, 49). Потвърждавал обещанието Си за идването на Утешителя Дух Свети - третото Лице на единия Бог (Иоан 14, 16, 17). Всички се убедили,  че Той е възкръснал наистина.

На четиридесетия ден от Възкресението им се явил за последен път. Апостолите по обикновеному били на молитва, в очакване Божието обещание да се изпълни. Както били събрани, Христос се явил сред тях, разговарял и ги извел от града на Елеонската планина (на около два километра от Иерусалим, до Витания, където бе възкресил Лазар).

Като се изкачили на планината, Христос вдигнал ръце да ги благослови. Още докато ги благославял Се отделил от земята и, подет от облак, Се издигнал към небето при Своя небесен Отец (Лук. 24:50). Не изчезнал веднага от погледа им, а се издигал постепенно, докато станал невидим за погледа им в пространствената отдалеченост нагоре във висините. 

Българският народ му е дал название - Спасовден, Денят на Спасителя.

Петдесетница

Posted in Жития.

sv.Duh2

Изминали десет дни от Възнесението. Било неделя. Иерусалим бил препълнен с хиляди поклонници поради големия старозаветен празник Петдесетница.

Апостолите заедно с Майката Божия и други верни мъже и жени, на брой 120 души, се събрали рано сутринта на молитва в една голяма горница. Неочаквано просторната стая се изпълнила с шум, като от силен вятър. Огнени езици се спуснали над главите на Христовите ученици. Тогава те се изпълнили с Дух Свети и започнали да говорят на чужди езици, които никога до този момент не знаели.

sv.Duh

Това чудесно събитие било забелязано от много хора и новината обходила улиците и площадите на града. Тълпи народ се говор.събрал пред къщата, за да научат какво се е случило. Чудели се как египтяни, араби, гърци слушали всеки своя роден. 

Тогава апостол Петър започнал да говори за спасителното дело на Христос, Когото евреите разпънали. Проповедта му била толкова пламенна и убедителна, че броят на повярвалите бързо се увеличавал. Същия ден се кръстили 3000 души.

Понеже на празника Петдесетница слязъл Дух Свети и се кръстили много християни, този ден се счита за рожден ден на Църквата. Под църква се разбира не само сградата, а и обществото от вярващи.

 

Petdesetniza

 

Въпроси:

  1. Къде били апостолите в деня на Петдесетница?

  2. Опишете чудото със слизането на Дух Свети във вид на огнени езици.

  3. Какво въздействие оказала пламенната проповед на апостол Петър?

  4. Защо Петдесетница се счита за рожден ден на Църквата?

 

По "Православно вероучение"