kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

6 май - Свети великомъченик Георги Победоносец

Posted in Жития.

05.06-Sv.GeorgiСвети Георги живял близо 300 години след Христос, по времето на жестокия император Диоклетиан, който управлявал цялата Римска империя. Като растял свети Георги бил много красив, силен и мъжествен, затова го взели на военна служба. За кратко време той показал големи способности и го определили за хилядоначалник – командвал войска от 1000 войника. А когато се отличил в много битки със своето безстрашно юначество, императорът, без да знае, че е християнин, го почел с управителска титла още на двадесетгодишна възраст. Станал любимец на царя и се ползвал с голямо уважение между царедворците.

Императорът обаче бил ревностен езичник и решил да започне голямо гонение срещу християните – да се отрекат от своята вяра и да принесат жертви на идолите. Който дръзнел да не се подчини, го очаквали затвор, мъчения и дори смърт. Свети Георги узнал за намерението на царя. Нямало как повече да остане таен християнин. Затова застанал пред царя, князете и съветниците и открито изповядал вярата си.

Диоклетиан бил поразен като от гръм, че и неговият любимец е християнин. Но щом дошъл на себе си, се ядосал страшно и решил на всяка цена да го склони да се подчини и изпълни царската заповед. Първоначално започнал да го убеждава, да го ласкае и да му обещава големи почести и награди. Като се уверил, че е непреклонен, наредил да го оковат и затворят в тъмница, а на гърдите му сложили тежък камък, от който едва дишал и тежко страдал. На следващия ден, на заплахите на царя отговорил:

11 май - Свети свети Кирил и Методий

Posted in Жития.

11.25-sv.Kliment Oxridski

Свети свети Кирил и Методий били родни братя. Те живели около 800 години след Рождението на Господ Иисус Христос, когато много народи приели християнската вяра. Те се родили в град Солун, днес в Гърция, но тогава държавата се наричала Византия. Баща им Лъв бил от знатен род и заемал длъжност военачалник. В семейството имало седем деца. Най-малкият бил Константин, който в края на живота си приел монашество и ново име Кирил.

По-големият брат – свети Методий, първоначално бил управител на една област, но сърцето му жадувало за Бога. Той се отказал от богатство и почести и станал монах, а по-късно и игумен на манастир.

Когато бил на седем години свети Кирил сънувал необикновен сън и го разказал на родителите си –Управителят събрал всички девойки от града и му казал: „Избери си която искаш от тях за съпруга и помощница”. А той избрал най-прекрасната, чието име било Софǔя, което на гръцки език означава Премъдрост. И наистина – когато започнал да се учи, той преуспявал в науката повече от всички други ученици. Но заедно с това обърнал сърцето си към Бога и търсел не човешката мъдрост, а дълбочината на Божията премъдрост.

Възнесение Господне - Спасовден

Posted in Жития.

 

Vuznesenie Gospodne

Четиридесет дни след Великото си възкресение Господ Иисус се явявал многократно на учениците Си. Разяснявал им царството Божие, отварял ума им за да разбират Светото писание (Лук. 24:45, 49). Потвърждавал обещанието Си за идването на Утешителя Дух Свети - третото Лице на единия Бог (Иоан 14, 16, 17). Всички се убедили,  че Той е възкръснал наистина.

На четиридесетия ден от Възкресението им се явил за последен път. Апостолите по обикновеному били на молитва, в очакване Божието обещание да се изпълни. Както били събрани, Христос се явил сред тях, разговарял и ги извел от града на Елеонската планина (на около два километра от Иерусалим, до Витания, където бе възкресил Лазар).

Като се изкачили на планината, Христос вдигнал ръце да ги благослови. Още докато ги благославял Се отделил от земята и, подет от облак, Се издигнал към небето при Своя небесен Отец (Лук. 24:50). Не изчезнал веднага от погледа им, а се издигал постепенно, докато станал невидим за погледа им в пространствената отдалеченост нагоре във висините. 

Българският народ му е дал название - Спасовден, Денят на Спасителя.

Петдесетница

Posted in Жития.

sv.Duh2

Изминали десет дни от Възнесението. Било неделя. Иерусалим бил препълнен с хиляди поклонници поради големия старозаветен празник Петдесетница.

Апостолите заедно с Майката Божия и други верни мъже и жени, на брой 120 души, се събрали рано сутринта на молитва в една голяма горница. Неочаквано просторната стая се изпълнила с шум, като от силен вятър. Огнени езици се спуснали над главите на Христовите ученици. Тогава те се изпълнили с Дух Свети и започнали да говорят на чужди езици, които никога до този момент не знаели.

sv.Duh

Това чудесно събитие било забелязано от много хора и новината обходила улиците и площадите на града. Тълпи народ се говор.събрал пред къщата, за да научат какво се е случило. Чудели се как египтяни, араби, гърци слушали всеки своя роден. 

Тогава апостол Петър започнал да говори за спасителното дело на Христос, Когото евреите разпънали. Проповедта му била толкова пламенна и убедителна, че броят на повярвалите бързо се увеличавал. Същия ден се кръстили 3000 души.

Понеже на празника Петдесетница слязъл Дух Свети и се кръстили много християни, този ден се счита за рожден ден на Църквата. Под църква се разбира не само сградата, а и обществото от вярващи.

 

Petdesetniza

 

Въпроси:

  1. Къде били апостолите в деня на Петдесетница?

  2. Опишете чудото със слизането на Дух Свети във вид на огнени езици.

  3. Какво въздействие оказала пламенната проповед на апостол Петър?

  4. Защо Петдесетница се счита за рожден ден на Църквата?

 

По "Православно вероучение"