kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Възкресение

Posted in Приказки и разкази.

Janislava Komsiiska 2 kl

Сред гора зелена
клони се люлеят,
по полето росно
ниви зеленеят.
Ставайте, дечица,
в църквата идете,
пред икони чудни
свещи запалете.
Кръст сторете кротко
и се помолете,
да сте живи, здрави
и да порастете.
Бог да ви помага
в работа, в делата,
да едрей, да расне
жътвата богата.
В тая нощ велика
Бог ще види всички,
бедни и богати,
зверове и птички,
че преди зората
слънце да разпръсне
Сам Иисус от гроба
светъл ще възкръсне.

                Янислава Комсийска 2 клас.                                                                                                          Георги Хрусанов

Себелюбивият великан

Posted in Приказки и разкази.

Sebeljubiviat-velikan

Таня Димитрова, 2 клас

Всеки следобед, на връщане от училище, децата се отбиваха да поиграят в градината на великана. Това бе голяма, хубава градина с мека зелена трева. Тук-там от тревата се издигаха цветя и имаше дванадесет праскови, които напролет се покриваха с цвят, а наесен даваха богат плод. Птичките кацаха по дърветата и пееха тъй сладко, че децата прекъсваха игрите си, за да ги послушат.

— Колко щастливи сме тука! — викаха си те едно на друго.

Един ден великанът се завърна. Беше отишъл на гости при своя приятел, огромния корнуолски човекояд, и беше останал при него седем години. След като седемте години бяха изминали и бе казал всичко, което имаше да казва, той реши да се върне в собствения си замък. Като си дойде, видя децата да играят в градината.

Рождествена нощ...

Posted in Приказки и разкази.

Отдавна спеше Витлеем... В полето
овчари дремеха на стража при овцете;
12внезапно огнена звезда проби небето11
и почна цялото небе да свети.
Отвориха се звездните простори
и ангел божи слезна по лъчите
и на овчарите умилно заговори:
"Не бойте се! Блажени и честити,
че първа вест ще чуйте и вестите!
В града Давидов, в ясли и над плява,
Христос роди се тая нощ за слава!
Ликувайте, открийте си душата,
вървете, дето води ви звездата!"
И посред воинства небесни,
и хорове неземни песни,
овчарите поеха светъл път –
отидоха да му се поклонят...

Димитър Подвързвачов

Цял ден сняг валя

Posted in Приказки и разкази.

Симона Гацева-1клас 
 
 
 
Цял ден сняг валя, валя,
премени земята.
Тихо над гори, поля
пада нощ пресвята.
 
Нощ на Рождество е тя,
на любов и слава!
Витлеемската звезда
над света изгрява.

 Асен Босев

 

  Симона Гацева 7 год.                                

Коледа

Posted in Приказки и разкази.

Коледа-Н.Фурнаджиев

Летят в небето снежни пеперуди,
снегът покрива вече всичко вън,
когато утре рано се пробудим,
до нас ще стигне светъл, чуден звън.

Камбани ще гърмят в таз утрин свята,
ще бъде радост в хорските сърца -
че в тоя ден дошъл е на земята,
Христос - другар на всичките деца.

Дошъл е Той при нас, за да ни учи
да страдаме за другите в света,
сърцата ни за обич да отключи
към хората и всичките неща.

Затуй сега земята тъй е бяла,
че иде ден пречист, велик и нов,
на хората в душите е изгряла
звездата на Христовата любов.

Никола Фурнаджиев

 

 Михаела Дречева 7 год.