Кръстословица за малките

Posted in Работилница.

Подредете думите:  любов, мир, спасение, радост, смирение, вяра, надежда, възкресение  хоризонтално в кръстословицата.

velikden

 

Какво получихте?

 

Автор: Презвитера Милена Кочева