Сътворението на света

Posted in Работилница.

Image0002Децата обичат да рисуват, а това им помага да разбират, преживяват и запомнят по-добре онова, за което се говори. Затова разказът на учителя по Вероучение (или на родителя вкъщи) за Божието сътворение на видимия свят може да се превърне в приятна изобразителна задача, подходяща за първи и втори клас.

Учителят очертава седем големи кръга на дъската и започва своя разказ за Сътворението. След като обясни какво се е случило в първия ден, той го изобразява в първия кръг по прост и стилизиран начин. Учениците трябва да нарисуват същото върху листовете си. За тяхно улеснение разпечатайте празната бланка или предварително очертайте кръговете върху листовете на децата.

Първи ден - Бог сътворил светлината. - Половината кръгче запълваме с черно, другата половина - с жълто.
Втори ден - Видимото небе и въздуха. - Рисуваме облачета.
Трети ден - Бог сътворил земята, моретата и реките, като земята започнала да произвежда различни треви, растения и дървета. - Рисуваме море, суша, планина, дървета и цветя по сушата.
Четвърти ден - Слънцето, луната и звездите. - Рисуваме ги на син фон.
Пети ден - Бог сътворил рибите и птиците. - Рисуваме море с риби и в небето птици.
Шести ден - Бог сътворил животните и най-последно - човека. - Рисуваме животно по избор и един човек.
Седми ден - Бог определил за почивка. В него хората изказват своята любов и почит към Бога. - Рисуваме сърце и запалена свещичка.
 
Ако остане време в края на урока, децата могат да свържат допълнителните картинки със съответния ден, в който са били сътворени.

Темата за Сътворението на света се изучава в трети клас по програмата на МОН за Религия-Православие. Тогава децата ще могат да повторят, затвърдят и обогатят своите познания.