Моята първа икона. Довърши иконата на свети Иван Рилски и я оцвети.

Posted in Работилница.

Sv.Ivan Rilski dorisuvaiПовечето деца в първи клас, които са избрали да изучават предмета Религия-Православие в училище, никога не са рисували икона.

 

Основният проблем е да разположат съразмерно образа върху листа и да поставят ореол по подобаващ начин. Можем да им помогнем, като им дадем основа, върху която да стъпят. Разпечатайте бланката, която децата да довършат, а за правилното оцветяване може да помогне иконата от учебника за първи клас или напътствията на учителя.

 

Детското сърце е пълно с любов и рисуването е основен начин да я изрази. Рисувайки своята първа икона, то предават своите чувства, почит и уважение.

 

Ето как се справиха първокласници, изучаващи Вероучение в НУ "Васил Друмев" град Пазарджик: