kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Икона за Рождество Христово

Posted in Работилница.

"Не бойте се: ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци; защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ; и ето ви белег: ще намерите Младенец повит, лежащ в ясли." (Лука 2:10-12)

Ангелска вест изпълни преди 2022 години сърцата на пастирите с неописуема радост и те, оставяйки стадата си, отидоха в градеца Витлеем да се поклонят на родилия се Спасител на човешкия род. Същата радост изживяваме и всички ние в навечерието на празника Рождество Христово.

Тази година децата от Пазарджишка духовна околия приготвиха сърцата си, за да приемат Младенеца, като изрисуваха иконата на празника. Работиха заедно, обединени от любов към малкия Христос.

Дванадесет училища, които изучават Вероучение, се включиха в инициативата на Архиерейско наместничество град Пазарджик - да украсим училищата за празника с иконата на Рождество Христово. Благодарим на децата за чудесните икони, които ни изпратиха, за тяхното старание и любов, за споделената радост от настъпващите светли дни! Благодарим и на техните ръководители за равноапостолното дело, за неуморния труд и всеотдайност за посяване зрънцата на Христовото учение в душите на най-малките.