kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Свържете

Posted in Работилница.

Свържете всяка добродетел с нейната противоположност. Ако се затрудните,  задачите ще ви помогнат.

Svurjete-final