kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Оцветете

Posted in Работилница.

Цифрите ще ви помогнат да започнете. Сами ще се досетите как да продължите.

123      213

Сръчни ръчички

Posted in Работилница.

Няколко идеи за Великденска украса предложени от Димитрия Вучкова и презвитера Ваня Костова.


203

 205  

206

                                 204    200 202
     
 201  209  207
208 211

210