kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Интелектуална игра 2

Posted in Работилница.

Проверете своите знания, като решите следните задачи. С тях трябваше да се справят участниците в Интелектуалната игра на детския спортен празник в Баткунския манастир. Ако се затрудните, вижте (раздел Новини) как отговориха победителите в играта.

Intelektualna igra