kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

28 март 2015г.

Posted in Мисъл.

„Не унивай, когато адски облаци, един от друг по-мрачни, надвиснат над душата ти, когато адска злоба, завист, съмнение, противене и други връхлетят душата ти…“

Св. Йоан Кронщадски