kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

31 март 2015г.

Posted in Мисъл.

Без изкушения няма познаване на самия себе си, няма познаване на волята Божия, няма и духовен ръст.  Изкушението е очистително действие.Когато детето е малко, майката го носи на ръце, а когато порасне, започва да ходи само. Така е и с изкушенията. Когато човек започне да служи на Господа, тогава и те започват“.

Старецът Паисий