kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

10 април 2015 г.

Posted in Мисъл.

„Мирът и радостта на душата се раждат от чистата съвест. Затова, ако искаш да изпитваш щастие, скъсай дружбата с греха. Облегчението от греха е подобно на глътка свеж въздух. Спада вътрешното напрежение от действието на много страсти, човек спира да се нахвърля на околните, чисто и ясно вижда случващото се. В душата се появява източник на чиста радост.“

Из Древен патерик