kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

11 април 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Бог ни е заповядал мир и любов, а врагът привнася вражда, подозрение и смущение, … където делото е Божие, там цари мир и спокойствие, а където е вражеско – прилози и подстрекания; и след приемането им, какво става в душата? Каква буря и смущение? Просто ад!"

Преподобни Макарий Оптински