kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

13 април 2015 г.

Posted in Мисъл.

Тропар на Пасха

Христос възкръсна от мъртвите, 
като със смърт смъртта потъпка 
и на тия, които са в гробовете, 
дарува живот!