kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

17 април 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Скръбта ни очиства. Истинският човек винагискърби. В радостта си той се променя, става друг. В скръбта става такъв, какъвто е всъщност. И тогава най-вече се приближава до Бога. Той чувства своето безсилие. Често, когато е в слава и радост, си мисли, че е пъпът на света, или ако искате - центърът на вселената: "Аз и никой друг!" В страданията и скръбта той се чувства като незначителна мравчица във вселената, изцяло зависим и търси помощ и подкрепа.“

Старецът Епифаний