kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

12 октомври 2017 г.

Posted in Мисъл.

"Тежко е състоянието, когато на устата е святост, а в сърцето беззаконие и злоба. "

Авва Исаия