kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

08 ноември 2017 г.

Posted in Мисъл.

"Ако сме в състояние с благодарност да понасяме случващите се бедствия, ще изгладим значителна част от нашите грехове."

Св. Иоан Златоуст