kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

01 декември 2017 г.

Posted in Мисъл.

"Начало на пътя към чистата молитва е борбата със страстите. Невъзможно е да се преуспее в молитвата, докато действат страстите."
Старецът Иосиф Исихаст