kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

04 декември 2017 г.

Posted in Мисъл.

„Никога не забравяй, че Господ вижда всичко и че знае всичко. Нито един чарк от Неговия фотоапарат  не се разваля”.

св.Порфирий