kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

14 февруари 2018 г.

Posted in Мисъл.

"Страхът Божи- това не е страх от Бога, а страх да не Го загубиш."
Св. Климент Александрийски