kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

09 май 2018 г.

Posted in Мисъл.

"Да се огорчаваш твърде много от външни трудности- признак за маловерие; да се огорчаваш твърде много от вътрешни- признак за гордост."

Игумен Никон (Воробьов)