kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

11 май 2018 г.

Posted in Мисъл.

ой човек е най-силен? - Способния да разбере истината
Кой човек е най-разумен? - Който следва сърцето си
Кой човек е най-близо до Бога? - Милосърдният
Как да се противопоставим на страданието? - С търпение
Кое отличава здравата душа? - Вярата
Кое отличава добрата постъпка? - Мирът в душата

монах Симеон Атонски