kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

06 юни 2018 г.

Posted in Мисъл.

"Трябва да помните това, че най-голямата грешка правят родителите, които са влюбени в малките си деца, любуват им се, всичко им прощават и никога не ги наказват."

Св. Лука Кримски