kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

04 август 2018 г.

Posted in Мисъл.

"Покаянието е промяна на човешкото настроение, навиците, начина на мислене; промяна на нещо вътрешно. Покаянието е нов анализ на човешките отношения, промяна на живота."

Св. Йоан Шанхайски