kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

05 август 2018 г.

Posted in Мисъл.

"Съществува страх Божий и страх човешки. Страхът Божи – това е смирението, а човешкият страх – това е малодушието."

Старецът Симеон Атонски