kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

05 октомври 2018 г.

Posted in Мисъл.

"За спасението на тези, които не вярват в Христа, е необходима вяра в Христа.А за спасението на вярващите в Христа е необходим живот според заповедите Божии."
Св. Игнатий Брянчаниниов