kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

06 октомври 2018 г.

Posted in Мисъл.

В щастливите минути - ХВАЛЕТЕ БОГА.

В трудните - ТЪРСЕТЕ БОГА. 

В тихите - ПОКЛОН КЪМ БОГА.
 
В минути на болка - ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БОГА. 
 
Всяка минута - БЛАГОДАРЕТЕ НА БОГА.