kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

02 ноември 2018 г.

Posted in Мисъл.

"Идвай в храма не за туй, че да укоряваш другите, а за да превърнеш после и тържището в църква. Идвай за (духовни) оръжия, за да се защитаваш и да не получиш смъртна рана (от невидимите врагове)."
Св. Йоан Златоуст