kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

04 декември 2018 г.

Posted in Мисъл.

"Голямо значение има, когато у дома има молитвеник. Молитвата привлича Божията благодат. Това чувстват всички у дома. Чувстват го и онези, чиито сърца са охладнели. Затова трябва непрестанно да се молим."

стареца Тадей Витовнишки