kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

04 януари 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Хората, изпълнени с доброта и любов, са като ангели, които носят радост и утеха на другите."

Старецът Паисий