kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

07 февруари 2019г.

Posted in Мисъл.

"По външност сме целомъдрени,а в сърцето - прелюбодеи!
По външност сме безмълвници,а в сърцето сме скитници! 
По външност сме кротки,а по характер високомерни! 
По външност сме съветници,а по характер-прелъстители!
По външност сме простодушни,а по характер опасни!"

Свети Ефрем Сирин