kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

08 февруари 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Бог не допуска да ни сполети изкушение, превишаващо силите ни. Майсторът почуква кристалния и стъклен съд леко, за да не го разбие, а на сребърния и меден съд нанася силни удари; така за немощните се допуска леко, а за силните - по-тежко изкушение."

Св. Тихон Задонски