kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

29 март 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Вяра - това не е да молим Бога: „Дай!“ и, получили исканото, да вярваме в това. Вяра - това е когато ние молим, но не получаваме, но при това вярваме, че Бог по-добре от нас знае, нужно ли ни е в действителност това, за което ние молим, или пък то ни е напълно ненужно."

Игумен Нектарий (Морозов)