kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

01 април 2019 г.

Posted in Мисъл.

" Признак за човека намерил Бога - излизащите от него тишина и покой"

монах Симеон Атонски