kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

16 април 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Мислим, че Бог ни гледа от горе, а той ни вижда отвътре."

Св. Йоан Златоуст