kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

02 май 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Радвайте се и не забравяйте, че Пасха е избавление от скърбите"

Св. Серафим Софийски Чудотворец