kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

09 май 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Страхът е начало на любовта. Страхът Божий не е боязън от Бога, а боязън да не отпаднем от Бога и да паднем в греховете и страстите."

Св. Климент Александрийски