kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

11 май 2019 г.

Posted in Мисъл.

Когато авва Антоний Велики проникнал в дълбочините на пустинята, той запитал Господа: "Господи! Защо едни хора умират млади, а други доживяват дълбока старост? ...Тогава дошъл до него глас: "Антоний! Ти внимавай над себе си! А това са Божии съдбини и нямаш полза от това да ги изучаваш".

Св. Антоний Велики