kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

13май 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Вразуми съгрешаващия, но не осъждай падащия; последното е дело на злоречивия, а първото - на този, който желае да изправи (да поправи)"

Св. Нил Синайски