kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

15 май 2019 г.

Posted in Мисъл.

„Молитвата е разговор на ума с Бога. Молитвата се ражда от кротостта и безгневието. Молитвата е плод на радост и благодарност. Тя прогонва тъгата и унинието.“

Св. Евагрий Понтийски