kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

17 май 2019 г.

Posted in Мисъл.

" Четири са нещата, които помрачават ума: ненавист към ближния, презрение, завист и подозрение."

Авва Исая