kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

14 юли 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Душата е повече от тялото: тялото ще поболи, но това ще свърши, а душевнат болест се простира във вечността; избави ни, Господи, от тази болест и дарувай изцеление."

Преп. Макарий Оптински